Improved lean deNOx performance of Cu-ZSM-5 through alternative synthesis conditions for ZSM-5
Paper i proceeding, 2006

Författare

Malin Berggrund

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Anders Palmqvist

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

7th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC7), Brussels, Belgium, August 30-September 1, 2006.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07