Degradation of phytic acid by using varied sources of phytases in an oat-based nutritive solution fermented by Lactobacillus Plantarum Strain 299 V
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Ingela M Marklinder

Kerstin Fredlund

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Marie Larsson

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Food Microbiology

0740-0020 (ISSN) 1095-9998 (eISSN)

Vol. 12 487-495

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Livsmedelsvetenskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05