The effect of milk and fermented milk on iron absorption and iron status in ileostomy subjects
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Tidehag Per

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Wing Kenneth

Hallmans Göran

Henrik A. Andersson

Göteborgs universitet

Maria Türk

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Stig Holm

Grahn Eva

American Journal of Clinical Nutrition

0002-9165 (ISSN) 19383207 (eISSN)

Vol. 62 1234-1238

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Näringslära

Mer information

Skapat

2017-10-07