Effects of low-fat milk and fermented low-fat milk on cholesterol absorption and excretion in ileostomy subjects
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Henrik A. Andersson

Göteborgs universitet

Ingvar Bosaeus

Göteborgs universitet

Lars Ellegård

Göteborgs universitet

Eva Grahn

Göran Hallmans

Stig Holm

Per Tidehag

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

European Journal of Clinical Nutrition

0954-3007 (ISSN)

Vol. 49 274-281

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Näringslära

Mer information

Skapat

2017-10-07