Malting of oats in a pilot plant process.Effects of heat treatment, storage and soaking conditions on phytate reduction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Marie Alminger

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Journal of Cereal Science

0733-5210 (ISSN) 1095-9963 (eISSN)

Vol. 21 87-95

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik

Ämneskategorier

Annan industriell bioteknik