Fermented or fresh vegetables decrease the post-prandial blood glucose and insulin levels in healthy persons
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Inga Torsdottir

R Blomqvist

Rolf Ekman

Göteborgs universitet

Barbro Hagander

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Scandinavian Journal of Nutrition/Naringsforskning

1102-6480 (ISSN) 1651-2359 (eISSN)

Vol. 36 4-7

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Näringslära

Mer information

Skapat

2017-10-07