Phytate reduction in bread containing oat flour, oat bran or rye bran
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Marie Alminger

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Journal of Cereal Science

0733-5210 (ISSN) 1095-9963 (eISSN)

Vol. 14 141-149

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik