The effect of extrusion cooking of a high fibre cereal product on the absorption of zinc in man
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

Författare

Barbro Kivistö

Göteborgs universitet

Ake Cederblad

Göteborgs universitet

Lena Davidsson

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Brittmarie Sandström

Journal of Cereal Science

0733-5210 (ISSN) 1095-9963 (eISSN)

Vol. 10 189-197

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Näringslära

Mer information

Skapat

2017-10-07