Effect of wheat bran and pectin on bile salt excretion in ileostomy patients
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

Författare

Ingvar Bosaeus

Göteborgs universitet

Henrik A. Andersson

Göteborgs universitet

Nils-Gunnar Carlsson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Human Nutrition: Clinical Nutrition

Vol. 40C 429-440

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Näringslära

Mer information

Skapat

2017-10-07