Study of proper placements of HEPA-filter units in order to prevent airborne contamination of autoclaves in aseptic production by using computional fluid dynamics.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

aseptic unloading

airborne contamination

temperature difference

HEPA-filter

Autoclave

Författare

Bengt Ljungqvist

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Berit Reinmüller

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Jenny Sahlén

European Journal of Parenteral and Pharmaceutical Sciences

1740-6277 (ISSN)

Vol. 17 4 148-156

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07