The 'reduction-retention conundrum': An investigation into the nature and adjustment of firm resources
Rapport, 2012

Författare

Matthias Holweg

Mats Johansson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Transport

Produktion

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22