Materialplaneringsmetoder i svensk industri:användarerfarenheter
Rapport, 2006

lagerstyrning

kanban

effektivitet

mrp

materialplanering

beställningspunkt

nöjdhet

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07