A social theory of innovation
Bok, 2013

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

978-91-47-09773-9

Mer information

Skapat

2017-10-10