Electrical Characterization Of Bonding Interfaces
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Olof Engström

Institutionen för fasta tillståndets elektronik

Stefan Bengtsson

Institutionen för fasta tillståndets elektronik

G. Andersson

Institutionen för fasta tillståndets elektronik

Mats O. Andersson

Institutionen för fasta tillståndets elektronik

Anders Jauhiainen

Institutionen för fasta tillståndets elektronik

Journal Of The Electrochemical Society

Vol. 139 12 3638-3643

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08