Charge transport in polycrystalline diamond thin films on silicon
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Anders Jauhiainen

Institutionen för fasta tillståndets elektronik

Stefan Bengtsson

Institutionen för fasta tillståndets elektronik

Olof Engström

Institutionen för fasta tillståndets elektronik

David Pickrell

David Hoover

Proc. 3rd International Sympoisum on Diamond Materials. The Electrochemical Society.

Vol. 93 17 927-

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07