Proceedings of the 1997 10th Biennial Conference on Insulating Films on Semiconductor (INFOS)
Samlingsverk (redaktörskap), 1997

Redaktör

Olof Engström

Institutionen för fasta tillståndets elektronik

Stefan Bengtsson

Institutionen för fasta tillståndets elektronik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07