Effects of Energy Feedback on Household Electricity Consumption
Poster (konferens), 2013

Energy feedback

electricity consumption

Författare

Anneli Selvefors

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Ulrike Rahe

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Chalmers Energy Conference - The role of energy efficiency. 14-16 May, 2013, Gothenburg, Sweden.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07