Effects of Energy Feedback on Household Electricity Consumption
Poster (konferens), 2013

electricity consumption

Energy feedback

Författare

Anneli Selvefors

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Ulrike Rahe

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Social Energi

VINNOVA (2010-02679), 2011-01-01 -- 2013-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-22