Monitoring of rail corrugation growth due to irregular wear on a railway metro curve
Paper i proceeding, 2009

Författare

Peter T Torstensson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Jens Nielsen

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Proceedings of 17th International Conference on WEAR OF MATERIALS (WOM2009), Las Vegas, USA, April (2009)

Ämneskategorier

Maskinteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport