Enabling Interface Validation through Text Generation
Paper i proceeding, 2013

Författare

Håkan Burden

Göteborgs universitet

Rogardt Heldal

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Peter Ljunglöf

Göteborgs universitet

VALID 2013 The Fifth International Conference on Advances in System Testing and Validation Lifecycle


978-1-61208-307-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)

Programvaruteknik

ISBN

978-1-61208-307-0

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-02