High-speed 850 nm VCSELs operating error free up to 57 Gbit/s
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Error-free transmission is demonstrated at bit rates up to 57 Gbit/s back-to-back, up to 55 Gbit/s over 50 m fibre and up to 43 Gbit/s over 100 m fibre using an oxide-confined 850 nm high-speed vertical cavity surface-emitting laser with a photon lifetime optimised for high-speed data transmission.

Författare

Petter Westbergh

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Emanuel Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Erik Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Rashid Safaisini

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Electronics Letters

0013-5194 (ISSN) 1350-911X (eISSN)

Vol. 49 16 1021-1023

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1049/el.2013.2042

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27