Modeling of Diesel Oil and DME Performance In a Two-Stroke Free Piston Engine
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Valeri Golovitchev

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Chalmers, Tillämpad mekanik

Miriam Bergman

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Chalmers, Tillämpad mekanik

Combustion Science and Technology, Gordon and Breach Science Publishers

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13