Modeling of Diesel Oil and DME Performance In a Two-Stroke Free Piston Engine
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Valeri Golovitchev

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Chalmers, Tillämpad mekanik

Miriam Bergman

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik