Observations of the Circumstellar Water 110-->101 and Ammonia 10-->00 Lines in IRC +10216 by the Odin Satellite
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

T.I. Hasegawa

S. Kwok

N. Koning

K. Volk

Kay Justtanont

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Hans Olofsson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

F.L. Schöier

Aa. Sandqvist

Åke Hjalmarson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik

Michael Olberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

Anders Winnberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

L.-Å. Nyman

U. Frisk

The Astrophysical Journal

Vol. 637 791-797

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07