Influence of processing conditions on the mechanical properties of melt-blended plastics
Poster (konferens), 2013

Författare

Erik Stenvall

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Sandra Tostar

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mark Foreman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Proc. Materials for Tomorrow 2013

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Produktion

Materialvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-30