Parameter Estimation of a DOC from Engine Rig Experiments
Poster (konferens), 2011

Författare

Björn Lundberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Jonas Sjöblom

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Åsa Johansson

Björn Westerberg

Derek Creaser

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

2nd International Symposium on Modeling of Exhaust-Gas After-Treatment (MODEGAT II)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-06