Modeling of large inelastic deformations of foam with respect to energy absorption
Paper i proceeding, 2005

Författare

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Mats L Landervik

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Poromechanics III, Biot Centennial Conference, Oclahoma City, May 24-27, 2005

95-100

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

ISBN

0415380413

Mer information

Skapat

2017-10-07