Definition of Antenna Diversity Gain in User-Distributed 3D-Random Line-Of-Sight
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Jan Carlsson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Journal of Electromagnetic Engineering and Science

2234-8409 (ISSN) 2234-8395 (eISSN)

Vol. 13 2 86-92

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07