Final report from the project: Modular Simulation Tool for Vehicle Propulsion concerning Energy Consumption and Emissions
Rapport, 1997

Författare

Bengt J H Jacobson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-10