Global force potential of over-actuated electric vehicles
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Mats Jonasson

Johan Andreasson

Bengt J H Jacobson

Annika Stensson Trigell

Vehicle System Dynamics

0042-3114 (ISSN)

Vol. 48 9

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik