On Decision-Making and Control for Automated Highway Driving
Licentiatavhandling, 2014

Path Planning

Automated Vehicles

Decision-making

Advanced Driver Assistance Systems

Manoeuvre Generation

HA1
Opponent: Professor Bart van Arem

Författare

Julia Nilsson

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Reglerteknik

HA1

Opponent: Professor Bart van Arem

Mer information

Skapat

2017-10-06