Properties of N-butyl-N-methyl-pyrrolidinium Bis(trifluoromethanesulfonyl)Imide based electrolytes as a function of Lithium Bis(trifluoromethanesulfonyl)Imide doping
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Jae-Kwang Kim

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Johan Scheers

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Jagath Pitawala

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Susanne Wilken

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Patrik Johansson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Aleksandar Matic

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Journal of Korean Electrochemical Society

Vol. 14 92-97

Styrkeområden

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialkemi

Mer information

Skapat

2017-10-08