Practical Safety Ventilation in Operating Rooms - An Introduction
Rapport, 2013

Författare

Bengt Ljungqvist

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Berit Reinmüller

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Annan medicin och hälsovetenskap

ISBN

978-91-980300-8-2

Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-06