Practical Safety Ventilation in Operating Rooms - An Introduction
Rapport, 2013

Författare

Bengt Ljungqvist

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Berit Reinmüller

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan medicin och hälsovetenskap

ISBN

978-91-980300-8-2

Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-06