People as Contamination Source, Performance of single-use surgical clothing systmes in operating rooms
Rapport, 2013

Författare

Bengt Ljungqvist

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Berit Reinmüller

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan medicin och hälsovetenskap

Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology: D2013:03

Mer information

Skapat

2017-10-06