Så optimerar svenska företag sina lager
Artikel i övrig tidskrift, 2013

lagerstyrning

enkätstudie

materialstyrningsmetoder

svenska företag

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Transportnytt

Vol. 56 10 28-31

Styrkeområden

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Ekonomi och näringsliv

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07