Comparison of the oxidation behaviour of surface and inner bulk material of a MoSi2 based composite
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Kristina Hansson

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Jun Eu Tang

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Mats Halvarsson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Robert Pompe

Mats Sundberg

Jan-Erik Svensson

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Journal of the Australasian Ceramic Society

Vol. 38 2 149-153

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06