Implementation of full synchronous composition using IEC 61499 function blocks
Paper i proceeding, 2005

distributed control

IEC standards

discrete event systems

Författare

Goran Cengic

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Knut Åkesson

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Yuan Chengyin

Placid Ferreira

2005 IEEE International Conference on Automation Science and Engineering (CASE) (IEEE Cat. No.05EX1181)

267-72

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

0780394259

Mer information

Skapat

2017-10-06