Composite material of a thermoplastic polymer and cellulose fibres compounded in a wet state
Poster (konferens), 2014

Författare

Maria Klingberg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc Nordic Polymer Days 2014

118-119

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Pappers-, massa- och fiberteknik

Kompositmaterial och -teknik

Styrkeområden

Produktion

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07