Evolution of Bi2Te3 on GaN Grown by MBE
Paper i proceeding, 2014

Författare

Y. X. Song

Sophie Charpentier

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

H. Xu

Floriana Lombardi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

The 18th International Conference on Molecular Beam Epitaxy, Flagstaff, USA, September 7-12, 2014

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08