Natural Patterning of Templates on GaAs by Formation of Cracks
Paper i proceeding, 2014

Författare

Y. X. Song

Y. Li

H. Xu

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

The 18th International Conference on Molecular Beam Epitaxy, Flagstaff, USA, September 7-12, 2014

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08