On the subscale enrichment of crack tip element in XFEM and the phantom node method
Paper i proceeding, 2014

Författare

Salar Mostofizadeh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Bert Sluys

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Martin Fagerström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Frans van der Meer

Proceedings of the 11th World Congress on Computational Mechanics

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Styrkeområden

Produktion

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08