Fracture modeling of composite laminates based on phase field damage evolution in shell kinematics
Paper i proceeding, 2014

Författare

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Jim Brouzoulis

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Martin Fagerström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceedings of the 11th World Congress of Computational Mechanics

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08