Scaled test track: A novel approach for active safety system development, testing, and validation
Paper i proceeding, 2014

Författare

Krister Wolff

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Ola Benderius

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Mattias Wahde

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Proceedings of The 14th Mechatronics Forum International Conference

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Datorseende och robotik (autonoma system)

Mer information

Skapat

2017-10-07