STRATEGO - Produktionsstrategier som stöd för konkurrenskraft i små och medelstora tillverkande företag
Bok, 2014

Författare

Kristina Säfsten

Mats Winroth

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Malin E S Löfving

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-08