Effect of bismuth on InAs films grown on GaAs substrates by MBE
Paper i proceeding, 2014

Författare

Huan Zhao Ternehäll

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Aleksandra Malko

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Zonghe Lai

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Nanotekniklaboratoriet

18th International Conference on Molecular Beam Epitaxy, Flagstaff, Arizona

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Materialteknik

Elektroteknik och elektronik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Skapat

2017-10-07