On the improvement of the numerical accuracy of FEM-solutions
Paper i proceeding, 1984

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Lars Bernspång

Institutionen för byggnadsmekanik

The 5th Conference on The Mathematics of Finite Elements Applications, London 1984

4-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06