Defects in Automotive Use Cases
Paper i proceeding, 2006

Författare

Fredrik Törner

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Martin Ivarsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Fredrik Pettersson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Peter Öhman

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

5th ACM-IEEE International Symposium On Emperical Software Engineering

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06