Constructions of power and knowledge in the technology classroom
Övrigt konferensbidrag, 2014

Författare

Anna Danielsson

Malena Lidar

Åke Ingerman

Göteborgs universitet

Leif Östman

Maria Svensson

Göteborgs universitet

Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN)

Ämneskategorier

Didaktik

Utbildningsvetenskap

Lärande

Mer information

Skapat

2017-10-10