Determination of the local tie vector between the VLBI and GNSS reference points at Onsala using GPS measurements
Poster (konferens), 2014

local tie

GNSS

reference frames

VLBI

Författare

Tong Ning

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium

Rüdiger Haas

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Gunnar Elgered

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

IAG Commission 1 Symposium 2014: Reference Frames for Applications in Geosciences (REFAG2014), 13-17 October, 2014 Kirchberg, Luxemburg

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07