"UbiGo" Abonnemang på vardagsresor istället för egen bil – så tänkte vi, så gick det, så tyckte hushållen
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2015

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Jana Sochor

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Helena Strömberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Hans Arby

Transportforum 2015, Linköping, Sweden, January 8-9, 2015

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08