Facilitating user involvement in textile development
Paper i proceeding, 2014

innovation

user participation

product representations

Författare

Siw Eriksson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Proceeding of 2nd International Congress On Healthcare And Medical Textiles. Izmir, Turkey

Ämneskategorier

Design

Medicinteknik

Elektroteknik och elektronik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap