Facilitating user involvement in textile development
Paper i proceeding, 2014

innovation

user participation

product representations

Författare

Siw Eriksson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Proceeding of 2nd International Congress On Healthcare And Medical Textiles. Izmir, Turkey

Ämneskategorier

Design

Medicinteknik

Elektroteknik och elektronik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-08