Årets nobelpris i kemi till katalytisk syntes av spegelbildsmolekyler
Artikel i övrig tidskrift, 2001

Författare

Lars Öhrström

Institutionen för oorganisk kemi

Gunnar Westman

Institutionen för organisk kemi

Jerker Mårtensson

Institutionen för organisk kemi

Nina Kann

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Magasin Chalmers

3

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08